نقاشی ساختمان | نفاش حرفه ای خانه نقاشی ساختمان : وبلاگ نقاشی ساختمان متین , رنگ آمیزی مدرن خانه و آپارتمان با نقاشی و رنگ آمیزی رنگهای مدرن , با همکاری نقاشان اتحادیه نقاشان ساختمان تهران 88429676 http://painting-house.mihanblog.com 2018-11-14T00:52:20+01:00 text/html 2018-10-20T06:06:15+01:00 painting-house.mihanblog.com نقاشی ساخنمان | رنگ آمیزی خانه نقاش ساختمان تکنیک رنگ کردن مبلمان http://painting-house.mihanblog.com/post/888 <p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, &quot;Times New Roman&quot;, &quot;Bitstream Charter&quot;, Times, serif; font-size: 16px;">تکنیک رنگ کردن مبلمان</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, &quot;Times New Roman&quot;, &quot;Bitstream Charter&quot;, Times, serif; font-size: 16px;">در سایت&nbsp;<a href="http://hopa.ir/" data-mce-href="http://hopa.ir/">نقاشی ساختمان</a>&nbsp;متین دریاره رنگ &nbsp;کردن مبلمان سوالی بدین گونه مطرح شده</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, &quot;Times New Roman&quot;, &quot;Bitstream Charter&quot;, Times, serif; font-size: 16px;">با عرض سلام....درمورد تکنیک رنگ کردن مبلمان قهوه ایی به رنگ سفید ومراحلش توضیح میدین لطفا؟</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, &quot;Times New Roman&quot;, &quot;Bitstream Charter&quot;, Times, serif; font-size: 16px;">چون مبلمان رنگ فوری است رنگ آمیزی مستفیم روی آن بخوبی انجام نمی گیرد.</p><h2 style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, &quot;Times New Roman&quot;, &quot;Bitstream Charter&quot;, Times, serif;">تکنیک رنگ کردن مبلمان</h2><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, &quot;Times New Roman&quot;, &quot;Bitstream Charter&quot;, Times, serif; font-size: 16px;">برای اینکار دو روش زیر توصیه می شود:</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, &quot;Times New Roman&quot;, &quot;Bitstream Charter&quot;, Times, serif; font-size: 16px;">1- سطح کار را کلا با بتونه پوشش دهید و سپس سنباده کاری اساسی راه بیندازید</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, &quot;Times New Roman&quot;, &quot;Bitstream Charter&quot;, Times, serif; font-size: 16px;">سپس مراحل گرد گیری و رنگ آمیزی را انجام دهید</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, &quot;Times New Roman&quot;, &quot;Bitstream Charter&quot;, Times, serif; font-size: 16px;">2- سطح کار را لکه گیری _ با بتونه - کنید و پس از گردگیری از رنگ آکرییلیک برای</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, &quot;Times New Roman&quot;, &quot;Bitstream Charter&quot;, Times, serif; font-size: 16px;">رنگ آمیزی آستری استقاده کنید. برای رنگ امیزی دفعه های بعدی از رنگ روغنی می توانید استفاده کنید.</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, &quot;Times New Roman&quot;, &quot;Bitstream Charter&quot;, Times, serif; font-size: 16px;">البته روش اول اصولی تر و بهتر است و مخصوص نقاشان حرفه ای ساختمان است.</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, &quot;Times New Roman&quot;, &quot;Bitstream Charter&quot;, Times, serif; font-size: 16px;">شما در منزل اگر قصد انجام نقاشی مبلمان (از بین بردن رنگ قبلی ) می توانید از روش دوم استفاده کنید.</p><div class="mceTemp" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, &quot;Times New Roman&quot;, &quot;Bitstream Charter&quot;, Times, serif; font-size: 16px;"><dl id="" class="wp-caption aligncenter" data-mce-style="width: 291px;" style="margin: 0px auto; max-width: 100%; -webkit-user-drag: none; width: 291px;"><dt class="wp-caption-dt" style="-webkit-user-drag: none;"><img class="size-medium" src="http://paho.ir/images/site/1.png" alt="نقاشی ساختمان ، تکنیک رنگ کردن مبلمان" width="291" height="188" data-mce-src="http://paho.ir/images/site/1.png" style="height: auto; max-width: 100%; display: block; -webkit-user-drag: none;"></dt><dd class="wp-caption-dd" style="font-size: 14px; padding-top: 0.5em; margin: 0px; -webkit-user-drag: none;">نقاشی ساختمان</dd></dl></div><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, &quot;Times New Roman&quot;, &quot;Bitstream Charter&quot;, Times, serif; font-size: 16px;">نقاشی ساختمان متین پیشرو در ارایه&nbsp;<a href="http://painting-house.mihanblog.com/" data-mce-href="http://painting-house.mihanblog.com/">خدمات نفاشی ساختمان</a>&nbsp;در تهران .</p><div><br></div> text/html 2018-10-19T07:30:00+01:00 painting-house.mihanblog.com نقاشی ساخنمان | رنگ آمیزی خانه نقاش ساختمان دلایل اختلاف قیمت در نرخ نقاشان ساختمان http://painting-house.mihanblog.com/post/53 <div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">سوالاتی زیادی شده درباره اختلاف قیمت صنف نقاشی ساختمان که بعضی مواقع اذهان عمومی را درگیر می کند. لازم به توضیح است که اکثر نقاشان اتحادیه در یک رنج قیمت کار می کنند و عده ای نقاش نما این نرخ را در حد قابل توجهی پایین می آورند . اما آیا این چگونه امکان پذیر است؟ </font></div> text/html 2018-10-14T06:10:48+01:00 painting-house.mihanblog.com نقاشی ساخنمان | رنگ آمیزی خانه نقاش ساختمان پتینه کاری http://painting-house.mihanblog.com/post/990 <p style="box-sizing: inherit; margin: 16px 0px; color: rgba(0, 0, 0, 0.87); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 15px;">پتینه کاری&nbsp;</p><h2 style="box-sizing: inherit; font-weight: 500; line-height: 41.25px; font-size: 2.5rem; margin: 1.25rem 0px 1rem; color: rgba(0, 0, 0, 0.87); font-family: Roboto, sans-serif;">پتینه کاری هنر است که در صنعت<a title=" نقاشی ساختمان " href="http://painting-house.ir/patine/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%DB%8C%D9%86.html" target="_blank" rel="author noopener noreferrer" style="box-sizing: inherit; background-color: transparent; color: rgb(30, 136, 229); text-decoration-line: none; -webkit-tap-highlight-color: transparent; outline: none; font-weight: inherit;">&nbsp;نقاشی ساختمان&nbsp;</a>رشد چشمگیری داشته است</h2><h2 style="box-sizing: inherit; font-weight: 500; line-height: 41.25px; font-size: 2.5rem; margin: 1.25rem 0px 1rem; color: rgba(0, 0, 0, 0.87); font-family: Roboto, sans-serif;">و مناسب نقاشان حرفه ای خلاق می باشد که در دنیای رنگ ها نقش افرینی می کنند.</h2><h2 style="box-sizing: inherit; font-weight: 500; line-height: 41.25px; font-size: 2.5rem; margin: 1.25rem 0px 1rem; color: rgba(0, 0, 0, 0.87); font-family: Roboto, sans-serif;">پتینه:</h2><p style="box-sizing: inherit; margin: 16px 0px; color: rgba(0, 0, 0, 0.87); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 15px;">هنر پتینه یکی از هنرهائی است که با توجه به علاقه ما ایرانیان جهت هنرهای سنتی می تواتند کاملا پاسخ گوی حس زیبا پسندی و ایجاد فضای سنتی در این جامعه مدرن باشد</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 16px 0px; color: rgba(0, 0, 0, 0.87); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 15px;">با توجه به جدید بودن این هنر (به خصوص در کارهای ساختمانی) اکثریت مردم آشنائی کمی با این هنر داشته و به راحتی درک و تجسم برایشان میسر نمی شود .</p><h3 style="box-sizing: inherit; font-weight: 400; line-height: 33px; font-size: 2rem; margin: 1rem 0px 0.8rem; color: rgba(0, 0, 0, 0.87); font-family: Roboto, sans-serif;">پتینه هنر کهنه کردن و یا به عبارتی رنگ و لعاب دادن به اشیا، اجسام و سطوح – دیوار و هرچیز رنگ پذیر می باشد .</h3><p style="box-sizing: inherit; margin: 16px 0px; color: rgba(0, 0, 0, 0.87); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 15px;">در دو گروه کلی رنگ و بافت تقسیم میشود که هر کدام از این دو روش دارای صدها مدل مختلف و متنوع می باشد</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 16px 0px; color: rgba(0, 0, 0, 0.87); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 15px;">البته امروزه هنر پتینه کاری در ایران به اشکال مخالف مورد سواستفاده برخی ها قرار می گیرد.</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 16px 0px; color: rgba(0, 0, 0, 0.87); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 15px;">بعنوان مثال پوشش الیافی سلولزی در بازار&nbsp; به نام پتینه موجودیت پیدا کرد که چیزی که در آن دیده نمی شد پتینه کاری بود .</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 16px 0px; color: rgba(0, 0, 0, 0.87); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 15px;">در واقه پتینه هنر دست لسان است که با اسفاده از خلاقیت در جهارجوب خاصی ، نقش آفرینی می کند .</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 16px 0px; color: rgba(0, 0, 0, 0.87); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 15px;">&nbsp;</p><h3 style="box-sizing: inherit; font-weight: 400; line-height: 33px; font-size: 2rem; margin: 1rem 0px 0.8rem; color: rgba(0, 0, 0, 0.87); font-family: Roboto, sans-serif;">مواد و ابزار پتینه :</h3><p style="box-sizing: inherit; margin: 16px 0px; color: rgba(0, 0, 0, 0.87); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 15px;">از مواد و مصالح مورد استفاده در پتینه می توان…به خمیر پتینه، چسب مخصوص، انواع رنگ روغنی و اکرولیک، ورق طلا و نقزه و مس، انواع رنگ های تزئینی و…. اشاره کرد .</p><h3 style="box-sizing: inherit; font-weight: 400; line-height: 33px; font-size: 2rem; margin: 1rem 0px 0.8rem; color: rgba(0, 0, 0, 0.87); font-family: Roboto, sans-serif;">انواع پتینه:</h3><p style="box-sizing: inherit; margin: 16px 0px; color: rgba(0, 0, 0, 0.87); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 15px;">با استفاده از پتینه می توان انواع طرحهای آجری، سنگی، گرانیت، چوب و … را به راحتی اجرا نمود</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 16px 0px; color: rgba(0, 0, 0, 0.87); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 15px;">برای دیدن تصاویر و نمونه کار پتینه به منوی بالای صقحه<a title="نمونه کار پتینه" href="http://painting-house.ir/patine/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%B1-%D9%BE%D8%AA%DB%8C%D9%86%D9%87/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%AA%DB%8C%D9%86%D9%87.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer" style="box-sizing: inherit; background-color: transparent; color: rgb(30, 136, 229); text-decoration-line: none; -webkit-tap-highlight-color: transparent; outline: none;">&nbsp;نمونه کار پتینه</a>&nbsp;کلیک کنید.</p><h2 style="box-sizing: inherit; font-weight: 500; line-height: 41.25px; font-size: 2.5rem; margin: 1.25rem 0px 1rem; color: rgba(0, 0, 0, 0.87); font-family: Roboto, sans-serif;">پتینه کاری</h2><ul style="box-sizing: inherit; list-style-type: none; padding: 0px 0px 0px 20px; color: rgba(0, 0, 0, 0.87); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 15px;"><li class="cat-item cat-item-4" style="box-sizing: inherit; list-style-type: circle;"><a title="خدمات نقاشی ساختمان متین: این مجموعه شامل خدمات اصلی نقاشی ساختمان متین می باشد:1- رنگ امیزی با رنگ پلاستیک 2- نقاشی با رنگ روغنی 3- رنگ آمیزی با رنگهای بی بو - اکرولیک 4- نقاشی ساختمان با رنگ مولتی کالر 5 - پتینه کاری روی دیوار" href="http://painting-house.ir/category/services/" style="box-sizing: inherit; background-color: transparent; color: rgb(30, 136, 229); text-decoration-line: none; -webkit-tap-highlight-color: transparent; outline: none;">خدمات</a></li><li class="cat-item cat-item-3" style="box-sizing: inherit; list-style-type: circle;"><a title=" اگر سوالی دارید که در زیر نیست از منوی تماس با ما&nbsp;بپرسید. در کوتاهترین زمان به سوالات شما درباره&nbsp;نقاشی ساختمان&nbsp;پاسخ داده خواهد شد.{jcomments on}" href="http://painting-house.ir/category/home-painting/faq/" style="box-sizing: inherit; background-color: transparent; color: rgb(30, 136, 229); text-decoration-line: none; -webkit-tap-highlight-color: transparent; outline: none;">سوالات نقاشی ساختمان</a></li><li class="cat-item cat-item-6" style="box-sizing: inherit; list-style-type: circle;"><a title="در این بخش مباحث مربوط به قیمت نقاشی ساختمان که شامل قیمت رنگ آمیزی با رنگهای روغنی -اکریلیک - پلاستیک و مولتی کالر می باشد ارایه می شود." href="http://painting-house.ir/category/home-painting/price/" style="box-sizing: inherit; background-color: transparent; color: rgb(30, 136, 229); text-decoration-line: none; -webkit-tap-highlight-color: transparent; outline: none;">قیمت نقاشی ساختمان</a></li><li class="cat-item cat-item-5" style="box-sizing: inherit; list-style-type: circle;"><a title="در اینجا مقالات برگزیده از&nbsp;وبلاگ نقاشی ساختمان متین&nbsp;را راجب رنگهای جدید ساختمانی - رنگ آمیزی مدرن ساختمان ، ادارات ، شرکتها&nbsp; و بیمارستانها مشاهده می کنید." href="http://painting-house.ir/category/category/" style="box-sizing: inherit; background-color: transparent; color: rgb(30, 136, 229); text-decoration-line: none; -webkit-tap-highlight-color: transparent; outline: none;">مقالات</a></li><li class="cat-item cat-item-2" style="box-sizing: inherit; list-style-type: circle;"><a title="نقاشی ساختمان : در این مجموعه مطالب مربوط به نقاشی ساختمان(خونه) ، رنگهای اکریلیک - روغنی - مولتی کالر و انواع رنگهای جدید که نقاشان ساختمان برای رنگ آمیزی ادارات با خانه و با مراکز آموزشی و بیمارستانها و کلینیک &nbsp;و مطب دکتر استفاده می کنند را قرار می دهیم/ نقاشی ساختمان نقاشی ساختمان برای ما ایرانی ها یاد اور ایام قبل از عید است ... بوی رنگ در خانه قبل از آمدن بهار شاید حس و حال نوستالژی خاصی برای بعضی ها داشته باشد... نقاشی ساختمان پیشرفتها : نقاشی ساختمان هم در اجرا و هم در بخش رنگها دچار تغییرات شده است که این صنعت را در چند سال &nbsp;اخیر با دگرگونی هایی مواجه کرده است رنگ ها از حالت سنتی خود که بیشتر بصورت رنگ روغنی بود به &nbsp;سمت رنگهای انتی باکتریال و بی بو سوق داده شده اند. البته برای برخی ها هنوز رنگهای روغنی بهترین انتخاب هستند فقط به یک دلیل : قدرت شستشوی بی نظیر . غلتک یا قلمو : هنوز هستند کسانی که قلمو را برای کار با کیفیت و قابل شستشوتر ترجیح می دهند . البته کار با قلمو در مقایسه با غلتک دارای معایب فراوانی است که در مقاله ای به آن خواهیم پرداخت . مزایای نقاشی ساختمان: یکی از مهمترین مزیتهایی که شاید شما را به سمت نقاشی ساختمان سوق دهد علاوه بر ارزان بودن آن نسبت به&nbsp;کاغذ دیواری&nbsp;، خاصیت میکروب کشی و ضد عفونی کنندگی ان است. با این در دنیای رنگ هر رنگ ، نقش اساسی در زندگی ما دارد بخصوص رنگهای روشن در خانه های کوچک امروزی .... دردسرهای نقاشی ساختمان: نقاشی ساختمان علاوه بر زیبایی خانه و اتاق شما ، بخشی از نطافت و پاکیزکی است . دردسر آن بر می گردد به خانه تکانی آن . معمولا برای نقاشی خانه لازم است که دور تا دور دیوارها فضای خالی باشد و وسایل خانه در قسمت جمع گردد و با کاور پوشیده شود تا از گرد و غبار و رنگ در امان باشد.... البته همه این دردسرها با اتمام کار به تجربه ای چندین سال زندگی لذت بخش که برای سال اول بسیار دلنشین خواهد بود تبدیل خواهد شد. نقاشی ساختمان : در این مجموعه مطالب مربوط به نقاشی ساختمان(خونه) ، رنگهای اکریلیک - روغنی -&nbsp;مولتی کالر&nbsp;و انواع رنگهای جدید که نقاشان ساختمان برای رنگ آمیزی ادارات با خانه و با مراکز آموزشی و بیمارستانها و کلینیک &nbsp;و مطب دکتر استفاده می کنند را قرار می دهیم/" href="http://painting-house.ir/category/home-painting/" style="box-sizing: inherit; background-color: transparent; color: rgb(30, 136, 229); text-decoration-line: none; -webkit-tap-highlight-color: transparent; outline: none;">نقاشی ساختمان</a></li></ul> text/html 2018-10-11T06:30:00+01:00 painting-house.mihanblog.com نقاشی ساخنمان | رنگ آمیزی خانه نقاش ساختمان نقاشی ساختمان | کناف سقف http://painting-house.mihanblog.com/post/607 <p data-mce-style="text-align: justify;" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, &quot;Times New Roman&quot;, &quot;Bitstream Charter&quot;, Times, serif; font-size: 16px; text-align: justify;">نقاشی کناف سقف</p><p data-mce-style="text-align: justify;" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, &quot;Times New Roman&quot;, &quot;Bitstream Charter&quot;, Times, serif; font-size: 16px; text-align: justify;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">کناف امروز با توجه به قابلیتهای منحصر بفردی که نسبت به گچ و سایر مصالح ساختمانی دارد</span></p><p data-mce-style="text-align: justify;" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, &quot;Times New Roman&quot;, &quot;Bitstream Charter&quot;, Times, serif; font-size: 16px; text-align: justify;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">کاربردهای فراونی در ساختمان و سازهای امروزی در کشورمان دارد و علی الخصوص در ساختمانهایی با طبقات زیاد مثل</span></p><p data-mce-style="text-align: justify;" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, &quot;Times New Roman&quot;, &quot;Bitstream Charter&quot;, Times, serif; font-size: 16px; text-align: justify;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">بیمارستانها و .. هم بخاطر سبک بودن و هم بخاطر سرعت بالا در اجرا زیاد مورد توجه مهندسان و ساختمان سازان</span></p><p data-mce-style="text-align: justify;" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, &quot;Times New Roman&quot;, &quot;Bitstream Charter&quot;, Times, serif; font-size: 16px; text-align: justify;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">قرار می گیرد.</span></p><p data-mce-style="text-align: justify;" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, &quot;Times New Roman&quot;, &quot;Bitstream Charter&quot;, Times, serif; font-size: 16px; text-align: justify;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">اما نقاشی کناف همیشه بین تحویلگیران کار ( مهندسان و صاحبان ساختمان ) با نقاشان ساختمان و کناف کاران اختلاف و</span></p><p data-mce-style="text-align: justify;" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, &quot;Times New Roman&quot;, &quot;Bitstream Charter&quot;, Times, serif; font-size: 16px; text-align: justify;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">مشکلاتی زیادی را به همراه داشته است.&nbsp;</span></p><p data-mce-style="text-align: justify;" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, &quot;Times New Roman&quot;, &quot;Bitstream Charter&quot;, Times, serif; font-size: 16px; text-align: justify;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">با توجه به اینکه بیشتر همکاران نقاش در این زمینه مورد ظلم واقع شدن ، برآن شدم که در این مطلب بصورت منظقی به این</span></p><p data-mce-style="text-align: justify;" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, &quot;Times New Roman&quot;, &quot;Bitstream Charter&quot;, Times, serif; font-size: 16px; text-align: justify;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">موضوع نگاه کنم شاید دید مهندسان عزیز ساختمان نسبت به این موضوع منطقی تر و بهتر شود.</span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, &quot;Times New Roman&quot;, &quot;Bitstream Charter&quot;, Times, serif; font-size: 16px;">&nbsp;<br></p><h2 data-mce-style="text-align: justify;" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, &quot;Times New Roman&quot;, &quot;Bitstream Charter&quot;, Times, serif; text-align: justify;">نقاشی کناف سقف : مشکلات</h2><p data-mce-style="text-align: justify;" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, &quot;Times New Roman&quot;, &quot;Bitstream Charter&quot;, Times, serif; font-size: 16px; text-align: justify;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">رنگ آمیزی و نقاشی ساختمان حال چه دیوار و چه سقف جون جزو کارهای نهایی یک ساختمان محسوب می شود</span></p><p data-mce-style="text-align: justify;" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, &quot;Times New Roman&quot;, &quot;Bitstream Charter&quot;, Times, serif; font-size: 16px; text-align: justify;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">یعنی رنگ کردن ساختمان در واقع اخرین مرحله از مراحل تزیینات ساختمان می باشد</span></p><p data-mce-style="text-align: justify;" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, &quot;Times New Roman&quot;, &quot;Bitstream Charter&quot;, Times, serif; font-size: 16px; text-align: justify;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">که کار نهایی را به تصویر خواهد کشید و&nbsp;</span><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">تاثیر زیادی بر ریبایی محیط درون و بیرون ساختمان خواهد داشت .&nbsp;</span></p><p data-mce-style="text-align: justify;" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, &quot;Times New Roman&quot;, &quot;Bitstream Charter&quot;, Times, serif; font-size: 16px; text-align: justify;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">کناف ها دارای شیارهایی هستند که اصطلاح لب به لب می شوند &nbsp;و در سقف با پیچ به سطح کار چسبانده می شوند.</span></p><p data-mce-style="text-align: justify;" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, &quot;Times New Roman&quot;, &quot;Bitstream Charter&quot;, Times, serif; font-size: 16px; text-align: justify;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">&nbsp;این شیارها با تیپ کناف که نواری است پهن و چسبنده لای بین دو شیار قرار می گیرد</span></p><p data-mce-style="text-align: justify;" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, &quot;Times New Roman&quot;, &quot;Bitstream Charter&quot;, Times, serif; font-size: 16px; text-align: justify;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">و سپس با بتونه ماستیک کناف ، که مخصوص درزگیری شیار کنافهاست روی آن کشیده می شود</span></p><p data-mce-style="text-align: justify;" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, &quot;Times New Roman&quot;, &quot;Bitstream Charter&quot;, Times, serif; font-size: 16px; text-align: justify;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">و سپس با بتونه ماستیک کناف سطح آن اصطلاحا &nbsp;برای صاف شدن بهتر کشیده می شود. و در نهایت رنگ امیزی میشود.</span></p><h3 data-mce-style="text-align: justify;" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, &quot;Times New Roman&quot;, &quot;Bitstream Charter&quot;, Times, serif; text-align: justify;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">اما مشکل اینجاست که در 99 درصد بخصوص در مساحت زیاد پس از رنگ امیزی ، این شیارها در سقف صاف دیده نمی شوند</span></h3><p data-mce-style="text-align: justify;" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, &quot;Times New Roman&quot;, &quot;Bitstream Charter&quot;, Times, serif; font-size: 16px; text-align: justify;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">که همه تقصیرها گردن نقاش ساختمان می افتد.</span></p><p data-mce-style="text-align: justify;" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, &quot;Times New Roman&quot;, &quot;Bitstream Charter&quot;, Times, serif; font-size: 16px; text-align: justify;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">که البته کاملا غیر منطقی است .مگر آن که خود نقاش همه مراحل کار را انجام داده باشد</span></p><p data-mce-style="text-align: justify;" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, &quot;Times New Roman&quot;, &quot;Bitstream Charter&quot;, Times, serif; font-size: 16px; text-align: justify;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">از کناف گزاری تا بتونه و رنگ امیزی که معمولا این امر هم امکانش نیست.....</span></p><p data-mce-style="text-align: justify;" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, &quot;Times New Roman&quot;, &quot;Bitstream Charter&quot;, Times, serif; font-size: 16px; text-align: justify;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">در واقع یک کار بی عیب زمانی حادث میشود که کار از ابتدا بدون عیب و ایراد انجام شود.</span></p><p data-mce-style="text-align: justify;" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, &quot;Times New Roman&quot;, &quot;Bitstream Charter&quot;, Times, serif; font-size: 16px; text-align: justify;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">اگر کنافها در یک سطح نباشند شما شاهد شکم و موجهای زیادی در پایان خوهید بود و جون</span></p><p data-mce-style="text-align: justify;" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, &quot;Times New Roman&quot;, &quot;Bitstream Charter&quot;, Times, serif; font-size: 16px; text-align: justify;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">این شکم ها در مرحله رنگ امیزی کامل بجشم می ایند و در مراحل نصب نصابها زیاد عیان نیستند</span></p><p data-mce-style="text-align: justify;" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, &quot;Times New Roman&quot;, &quot;Bitstream Charter&quot;, Times, serif; font-size: 16px; text-align: justify;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">مهندسان ناظران هم زحمت تراز زدن و تحویل گرفتن کار را به خود نمی دهند</span></p><p data-mce-style="text-align: justify;" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, &quot;Times New Roman&quot;, &quot;Bitstream Charter&quot;, Times, serif; font-size: 16px; text-align: justify;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">(بالا رفتن به ارتفاع) در مراحل بعدی هم هرجقدر&nbsp;</span><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">کار شود باز هم کار شیک حاصل نمی شود.</span></p><div class="mceTemp" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, &quot;Times New Roman&quot;, &quot;Bitstream Charter&quot;, Times, serif; font-size: 16px;"><dl id="attachment_154" class="wp-caption aligncenter" data-mce-style="width: 584px;" style="margin: 0px auto; max-width: 100%; -webkit-user-drag: none; width: 584px;"><dt class="wp-caption-dt" style="-webkit-user-drag: none;"><img class="wp-image-154 size-full" title="نقاشی کناف ساختمان" src="http://painting-house.ir/wp-content/uploads/2016/04/11.jpg" alt="نقاشی کناف ، نقاشی کناف سقف" width="584" height="449" data-mce-src="http://painting-house.ir/wp-content/uploads/2016/04/11.jpg" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" style="height: auto; max-width: 100%; display: block; -webkit-user-drag: none; margin-left: auto; margin-right: auto;"></dt><dd class="wp-caption-dd" style="font-size: 14px; padding-top: 0.5em; margin: 0px; -webkit-user-drag: none;">نقاشی کناف سقف</dd></dl></div><p data-mce-style="text-align: justify;" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, &quot;Times New Roman&quot;, &quot;Bitstream Charter&quot;, Times, serif; font-size: 16px; text-align: justify;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">&nbsp;</span></p><p data-mce-style="text-align: justify;" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, &quot;Times New Roman&quot;, &quot;Bitstream Charter&quot;, Times, serif; font-size: 16px; text-align: justify;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">و حال اگر نصاب هم خوب این شیارها را به هم نزدیگ کند و کارش بدون شکم باشد</span></p><p data-mce-style="text-align: justify;" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, &quot;Times New Roman&quot;, &quot;Bitstream Charter&quot;, Times, serif; font-size: 16px; text-align: justify;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">باید کسی که بتونه درزگیری می کشد با مهارت کامل این شیارها را اصولی پر کند تا سظح کار شیک حاصل شود .</span></p><p data-mce-style="text-align: justify;" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, &quot;Times New Roman&quot;, &quot;Bitstream Charter&quot;, Times, serif; font-size: 16px; text-align: justify;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">(این مرحله اگر توسط نقاشی که خود مرحله رنگ امیزی را انجام شود بهتر است</span></p><p data-mce-style="text-align: justify;" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, &quot;Times New Roman&quot;, &quot;Bitstream Charter&quot;, Times, serif; font-size: 16px; text-align: justify;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">زیرا که جون می داند که باید خودش رنگ امیزی کند پس نهایت تلاش خود را برای بهتر انجام شدن کار می کند .</span></p><p data-mce-style="text-align: justify;" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, &quot;Times New Roman&quot;, &quot;Bitstream Charter&quot;, Times, serif; font-size: 16px; text-align: justify;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">البته در بیشتر جاها بنا به دلایل مختلف این امر صورت نمی گیرد. در واقع کننده زیرکاربا &nbsp;کننده رنگ با هم یکی نیستند .</span></p><p data-mce-style="text-align: justify;" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, &quot;Times New Roman&quot;, &quot;Bitstream Charter&quot;, Times, serif; font-size: 16px; text-align: justify;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">در کل اگر سطج کار یکدست و بدون ایراد باشد رنگ امیزی آن و کار نهایی هم بدون ایراد دیده خوهد شد.</span></p><p data-mce-style="text-align: justify;" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, &quot;Times New Roman&quot;, &quot;Bitstream Charter&quot;, Times, serif; font-size: 16px; text-align: justify;"><span data-mce-style="font-size: medium; color: #00ff00; background-color: #ff0000;" style="font-size: medium; color: rgb(0, 255, 0); background-color: rgb(255, 0, 0);"><a title="نقاشی ساختمان" href="http://hopa.ir/" target="_blank" data-mce-href="http://hopa.ir/">نقاشی ساختمان</a>&nbsp;متین مجری نقاشی کناف &nbsp;ساختمان در رنگها و طیف های رنگی مختلف</span></p><p data-mce-style="text-align: justify;" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, &quot;Times New Roman&quot;, &quot;Bitstream Charter&quot;, Times, serif; font-size: 16px; text-align: justify;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">&nbsp;</span></p> text/html 2018-10-06T04:10:34+01:00 painting-house.mihanblog.com نقاشی ساخنمان | رنگ آمیزی خانه نقاش ساختمان عیدتان مبارک http://painting-house.mihanblog.com/post/141 <p style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333330154419px; text-align: right;">امروز اولین روز سال 1996 است و اولین روز عید.&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333330154419px; text-align: right;">دلتان پر نور و سالتان پر فروغ ...عشق، ضمیر وجودتان و مهر، همدم لحظه هایتان ...پول ،پیمانه جیبتان و سلامتی، شکرانه هستی تان ..... لحظه هاتون مبارک دوستان</p><p style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333330154419px; text-align: right;">نقاشی ساختمان متین در سال جدید با ارایه خدمات با کیفیت مناسب و قیمت منطقی&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333330154419px; text-align: right;"><img title="نقاشی ساختمان - سال نو مبارک" src="http://artnails.ir/images/first-day-of-sprin.gif" alt="نقاشی ساختمان متین" data-mce-src="http://artnails.ir/images/first-day-of-sprin.gif" style="border: 0px;" height="200" width="500"></p>